Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 890/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Римска гробница"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " НАТАЛИЯ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 891/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.31, парцел ІІ - за ОЖС, пл. № 2903Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГЕНЕРАЛ ТОШЕВ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 892/17.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Римска гробница"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ИГЛИКА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 893/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.177, парцел V - за ОЖС и озеленяванеТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 894/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.175, парцел ІІ - за ОЖС и озеленяванеТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПЛИСКА " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 895/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.177, парцел І - за ОЖС Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПЕТЪР ВИЧЕВ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра