Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 788/23.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №39, кв.1Прилежащ терен към "Торище 56/2" с площ 1221 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 789/23.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №40, кв.1Прилежащ терен към "Млечна кухня 13" с площ 1176 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 790/23.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №41, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 608 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 791/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №42, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 606 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 792/23.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №43, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 27" с площ 2608 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 793/24.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №44, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 33" с площ 3917 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите