Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1139/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Зарица, общ. Главиница, кв. 15Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Зарица със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1140/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Подлес, общ. Главиница, кв.22Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Подлес със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1141/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Зебил, общ. Главиница, кв. 2, парцел ХХІІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ Зебил 2 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1985 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1142/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ножарево, общ. Главиница, кв.14, на кръстовищеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Ножарево 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1143/02.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ножарево, общ. Главиница, кв.20, ДЗСТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ ДЗС със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1144/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Осен, общ. Главиница, извън регулацията на селото върху терен, отреден за спортни мероприятияТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - Осен 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра