Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 168/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №6Прилежащ терен с площ 3 699 кв.м. към обект " Сушилни тютюн ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 169/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №7Прилежащ терен с площ 1704 кв.м. към обект " Ремонтна работилница".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 170/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №8Прилежащ терен с площ 247 кв.м. към обект " Колиен кантар ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 171/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №9Прилежащ терен с площ 603 кв.м. към обект " Филтър".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 172/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №10Прилежащ терен с площ 10001 кв.м. към обект " Сушилни за тютюн ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 173/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №11Прилежащ терен с площ 698 кв.м. към обект " Селскостопански склад ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа