Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1121/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Богданци, общ. Главиница, кв.22Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - с. Богданци 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1951 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1122/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 34, парцел ІХТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - с. Зафирово 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1123/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 31, улично пространствоТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - с. Зафирово 2 със ЗП 9 кв.м.; Построен 1971 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1124/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Суходол, общ. Главиница, кв.5, парцел І Терен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "Суходол" 2 със ЗП 9 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1125/28.02.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Дичево, общ. Главиница, кв.7, парцел ІХТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Дичево 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1126/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Суходол, общ. Главиница, кв.19Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Суходол 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1962 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра