Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 476/04.04.2000 г.№ 476/04.04.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 125, парцел І, пл. № 1381Незастроен парцел с площ 855 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-55/12.03.2003 г. на Областен управител  
АЧДС № 477/04.04.2000 г.№ 477/04.04.2000 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 125, парцел ХІV, пл. № 1381Незастроен парцел с площ 900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-55/12.03.2003 г. на Областен управител 
АЧДС № 478/04.04.2000 г.№ 478/04.04.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.11, парцел ІІ, пл. № 13Незастроен парцел с площ 1920 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-454-ДС /25.11.2004 г. 
АЧДС № 479/04.04.2000 г.№ 479/04.04.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.11, парцел ХІІ, пл. № 72Незастроен парцел с площ 2340 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-454-ДС /25.11.2004 г. 
АЧДС № 480/04.04.2000 г.№ 480/04.04.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.12, парцел ІІІ, пл. № 89Дворно място с площ 2430 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-454-ДС /25.11.2004 г. 
АЧДС № 481/04.04.2000 г.№ 481/04.04.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.12, парцел ІІ, пл. № 92Дворно място с площ 2530 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-195-ДС /11.11.2005 г.