Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 878/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.27, парцел VІ за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ФИЛИП ТОТЮ 2" със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1971 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 879/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.4, парцел VІІ - за завод "Добруджа"Терен с площ 65 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ДОБРУДЖА" със застроена площ 65 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 880/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.7, парцел VІІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " МАГИСТРАЛА" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 881/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, местностк "Меджиди табия"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КРЕПОСТТА" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1992 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра. Вместо написаното в графа описание на имота, да се чете: "Терен с площ 42 кв.м. и построеният върху него ТП "Крепостта" със ЗП 26 кв.м. и прилежаща към него обслужваща площ 16 кв.м.
АЧДС № 882/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.4, парцел VТерен с площ 65 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЦВЕТАРНИК " със застроена площ 65 кв.м.; Построен 1992 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 883/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел І - за механотехникум "Комаров" и СПТУ по текстилТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СПТУ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1970 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра