Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 463/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.42, парцел І, пл. № 253Прилежащ терен от 14100 кв.м. към обект "Навес за зърно", склад за фураж"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 464/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.41, парцел ІІІ, пл. № 253Прилежащ терен от 6110 кв.м. към обект "Бензиностанция"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 465/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.43, парцел І, пл. № 253Прилежащ терен към обект "Кантар" с обща площ 970 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 467/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.43, парцел ІІІ, пл. № 253Прилежащ терен на обект " Ремонтна работилница " с обща площ 5660 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 468/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.43, парцел ІV, пл. № 253Прилежащ терен с площ 3530 кв.м. към обект "Навес" нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 469/28.03.2000 г.№ 402/23.03.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, стопански двор в регулация, кв.43, парцел VІІ, пл. № 253Прилежащ терен с площ 7690 кв.м. към обект "Площадка за СОМ"нямаМинистерство на земеделието и горите