Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 872/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.28, парцел І - за ОСЖ, пл. № 2403Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СОФИЯ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 873/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.28, парцел І за ОЖС, пл. № 2927Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КИРИЛ И МЕТОДИЙ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 874/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.60Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КОСМОС " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1966 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 875/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.31, парцел І - за обществено строителство Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ДОБРУДЖАНКА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 876/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.135, пл. № 1788Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СТРАЦИН" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1974 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 877/16.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.27, парцел V за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ФИЛИП ТОТЮ 1" със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра