Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1819/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Искра - извън регулация, общ. Ситово, парцел № 903 по план на стопански дворПоземлен имот с площ 3310 кв.м., представляващ свободен парцел към стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1820/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Айвалъка ", имот №102011 /обр. от №050028/ по плана за земеразделянеПоземлен имот с площ 8303 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2039, акт 36, том V, н.д 862/03
АЧДС №1821/23.04.2003 г.АЧДС №1821/23.04.2003 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Шуменско шосе ", №40, кв. 25, пар. XIII, пл.сним. №664Поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ прилежащ терен към сгради, закупени от Ю.Л. Областен управител на Област Силистра   Имотът е отписан със Заповед №152/14.07.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1822/19.04.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, упи III - бригадирски стан пл. №70 в кв. 3 по плана на селотоПоземлен имот с площ 13320 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Бригадирски стан " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4420, том VII, стр. 85, ПК 39551, Дело №1428
АЧДС №1823/19.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, упи VII - озеленяване в кв. 3 по плана на селотоПоземлен имот с площ 2120 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект "Канцеларии с кантар " в стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4421, том VII, стр. 86, ПК 39551, Дело №1426
АЧДС №1824/19.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, упи IV - двор на АПК, пл. №70 кв. 3 по плана на селотоПоземлен имот с площ 30450 кв.м., представляващ прилежащ терен към обекти " Склад и фуражна кухня ; ППВ ; Силажовместилища ; Конюшня " в стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4440, том VII, стр. 105, ПК 39551, Дело №1448