Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 554/11.04.2000 г. № 554/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, парцел ХLІV, пл. № 203Дворно място с площ 800 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 555/11.04.2000 г. № 555/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, парцел ХХІХ, пл. № 204Дворно място с площ 830 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 556/11.04.2000 г.№ 556/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, парцел ХХVІІІ, пл. № 204Дворно място с площ 800 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 557/11.04.2000 г.№ 557/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, парцел ХХХІХ, пл. № 166Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 558/11.04.2000 г.№ 558/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, парцел ХL, пл. № 166Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 559/11.04.2000 г.№ 559/11.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, парцел І, пл. № 181Държавно дворно място с площ 1200 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.