Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 938/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІХТерен от 270 кв.м., върху който е изграден обект "Кантар"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 939/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Четвърти стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІТерен с площ 2086 кв.м., върху който е изграден обект "Ремнотна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 940/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Четвърти стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІІТерен от 8650 кв.м., върху който е изграден обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 941/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Четвърти стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІІІВътрешен път - терен с площ 1170 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 942/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Четвърти стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІVТерен от 946 кв.м., върху който е изграден обект "ГСМ"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 943/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Четвърти стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел VТерен от 74 кв.м., върху който е изграден обект "Портиерна"нямаМинистерство на земеделието и горите