Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1211/10.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 114, пар. ХХІ ПО УЛ. "Ал. Константинов"Терен с площ 42 кв.м. и построения в двора на ЦДГ № 5 " Славянка ТРАФОПОСТ със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1987 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1212/10.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан кв. 90, между ул. "Родина" и ул. "Белмекен"Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " РОДОПИ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1977 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1213/10.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 57, пар. ІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " НАРЦИС " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1214/10.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 40 аТерен с площ 42 кв.м. в двора на у -ще " Йордан Йовков " и построения върху него ТРАФОПОСТ със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1215/11.05.2001 г.П-290/07.05.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. "Захари Стоянов" №27 - по кадастрален план от 1986 г. - кад № 2646; по плана за земеразделяне - в имот № 050236Подстанция " Тутракан " 110/20 кВ, представляваща терен с обща площ от 4481 кв.м и изградените върху него: 1. Командитно административна част - двуетажна сграда , стоманобетонна конструкция, застроена площ 80 кв.м., разгъната застроена площ 160 кв.м., застр. обем 663 куб. м. , състои се от - стълбище, коридор , командна зала, работилница и сервизни помещения - І ет. и коридор, канцелария , стая за почивка и акумулаторно - ІІ ет. , построена 1967 г. ; 2. Закрита разпределителна уредба 20 кВ - едноетажна сграда с кабелен полуетаж , стоманобетонна конструкция, застроена площ 345 кв.м., застроен обем 2713 куб.м., състои се от едно помещение, построена 1967 г.; 3. Стълбищно тяло със застроена площ 12 кв.м., застр.обем 24 куб.м., стоманоб. Констр. , постр .1972 г.; Заб. : В/у терена е разположена ОРУ на площ 2150 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Национална електрическа компания" ЕАД, гр. София; Предприятие "Мрежи високо напрежение" - София, общ. Оборище; Предприятие "Мрежи високо напрежение" - София; Електропреносен подрайон - Силистра
АЧДС № 1216/11.05.2001 г.П-290/07.05.2001 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, ул. "Ал. Стамболийски" № 1А, кв. 116, парцел ХІ, ПЛ. № 1258Подстанция " Алфатар " 110/20 кВ: - Застроения със сгради терен с площ 333 от 7505 кв.м. - Командитно административна част - масивна двуетажна сграда , застроена площ 120 кв.м., разгъната застроена площ 240 кв.м., застр. обем 834 куб. м. , построена 1961 г. ; Помещения : стълбище, коридор , командна зала, работилница и сервизни помещения - І ет. ; коридор, канцелария , стая за почивка и акумулаторно - ІІ ет. - Закрита разпределителна уредба 20 кВ - масивна двуетажна сграда , застроена площ 195 кв.м., разг. застр. площ 390 кв.м., застроен обем 1719 куб.м., построена 1961г.; Едно помещение за разпределяне на ел. енергия - Стълбищно тяло - на два етажа , масивна конструкция , застроена площ 18 кв.м., застр.обем 109 куб.м., постр .1961 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Национална електрическа компания" ЕАД, гр. София; Предприятие "Мрежи високо напрежение" - София; Електропреносен подрайон - Силистра