Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
35/25.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Дръстър" № 25Обособена част - магазин № 72 - подблоково пространство от 8-етажна масивна жил. сграда със ЗП 149 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
36/25.05.1999552 / 14.05.1999гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики " № 1Обособена част - магазин № 31 - подблоково пространство от 4-етажна масивна жилищна сграда със ЗП 128 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
37/25.05.1999552 / 14.05.1999гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики " № 1Обособена част - магазин № 41 - подблоково пространство от 4-етажна масивна жилищна сграда със ЗП 80 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
38/26.05.1999552 / 14.05.1999гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики " № 25Масивна 2-етажна сграда с еркерен втори етаж - градски универсален магазин - ЗП 1730 кв.м. и РЗП от 5370 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
39/26.05.1999552 / 14.05.1999гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики " № 19Обособена част - магазин № 38 - подблоково пространство от масивна 5-етажна жилищна сграда със ЗП 73 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
40/26.05.1999552 / 14.05.1999гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики " № 24Масивна 4-етажна сграда със ЗП 355 кв.м. и РЗП 1420 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител