Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 282/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Цар Самуил, общ. Тутракан, кв.24Трафопост "Цар Самуил1" - масивна постройка със ЗП 6 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра
АЧДС № 283/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Цар Самуил, общ. Тутракан, кв.27Трафопост "Цар Самуил 2" - масивна постройка със ЗП 9 кв.м. Застроен терен с площ 9 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра
АЧДС № 284/21.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - овощна градина в землището на с. Айдемир общ. Силистра, кад.№6, парцел 61Прилежащ терен към обект "Конюшня, навес с битовка" с площ 2488 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 285/24.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - Татарица - балтата в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 4, парцел № 41Прилежащ терен към незавършен обект "Краварник" с площ 1834 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 286/24.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - Татарица - балтата в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 4, парцел № 42ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 3437 кв.м. към незавършен обект "Силажовместилище".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 287/24.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - Татарица - балтата в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад № 4, парцел № 43ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2626 кв.м. към незавършен обект "Силажовместилище".нямаМинистерство на земеделието и горите