Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1241/19.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.81,парцел 1Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЕЛЕКТРОН " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1984 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1242/19.05.2001 г.№ П-32/15.01.2001 г.с.Богорово, община Силистра, кв.12, парцел 1, пл. № 1Терен от 1700 кв.м. Жилищна сграда - паянтова със застроена площ 51,11 кв.м.; построена 1934 г. Изпълнителна агенция "Пътища" към МРРБ; Областно пътно управление - Силистра   
АЧДС № 1243/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.19,парцел II - за хотел и пощаТерен с площ 30 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ПОЩА " със застроена площ 30 кв.м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1244/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.17,парцел II - за ДСК и ДЗИТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " НАДЕЖДА " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1971 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1245/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.11,парцел II - за озеленяванеТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЛЕВСКИ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1970 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1246/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.16, парцел I - за ОЖС и магазиниТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " МУСАЛА " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1987 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра