Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2175/02.11.2004 г.№5263-ДС/15.10.2004 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №000089, местност " Чирълък ".Поземлен имот с площ 35 383 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2176/02.11.2004 г.№5080-ДС/27.09.2004 г.Землището на с. Средище, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор ", имот №202015 / образуван от имот №201034 /Поземлен имот - прилежащ терен към " Банкетна зала ", с площ 1814 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2177/02.11.2004 г.№5140-ДС/04.10.2004 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор в регулация, кв. 137, парцел III пл. № 1058Поземлен имот с площ 17 425 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2178/02.11.2004 г.№5151-ДС/05.10.2004 г.Землището на с. Босна, общ. Ситово, стопански двор, местност "Гиджикли", имот №008028Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Тръбен кладенец с машинно отделение ", с площ 1317 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2179/02.11.2004 г.№5151-ДС/05.10.2004 г.Землището на с. Босна, общ. Ситово, стопански двор, местност "Гиджикли", имот №025071Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Помпена станция ", с площ 625 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2180/02.11.2004 г.№5151-ДС/05.10.2004 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020021Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Краварник ", с площ 4896 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ