Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2043/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, местност "стопански двор", имот №501067. Имотът е образуван от имот №302045Поземлен имот - свободен терен, представляващ " Механизирана зърноплощадка ", с площ 181 кв.м. в стопански двор Министъра на земеделието и горите  Имотът е отписан със Заповед №РД-452-ДС/18.11.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра в полза на " Агросток " АД гр. София
АЧДС №2044/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Зарник, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор ", имот №060004 Поземлен имот с площ 21005 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2045/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност " Чанлъка ", имот № 211081. Имотът е образуван от имот №000131Поземлен имот с площ 3056 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2046/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, местност " Айвалъка ", имот № 051945Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Краварник ", с площ 2306 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2047/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, местност " Айвалъка ", имот № 051919Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад " в стопанския двор, с площ 1728 кв.м.  Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2048/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115004Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Зърносушилня " в стопански двор, с площ 2319 кв.м. Министъра на земеделието и горите