Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 536/10.04.2000 г.№ 536/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ІІ, пл. № 119Дворно място с площ 1050 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 537/10.04.2000 г.№ 537/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ІІІ, пл. № 119Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 538/10.04.2000 г.№ 538/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХІІ, пл. № 111Дворно място с площ 985 кв.м. и построените в него сградинямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 539/10.04.2000 г.№ 539/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХІІІ, пл. № 238Дворно място с площ 946 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 540/10.04.2000 г.№ 540/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХVІ, пл. № 114Дворно място с площ 900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 541/10.04.2000 г.№ 541/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХІІ, пл. № 114Дворно място с площ 900 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.