Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1115/27.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 27, парцел ІІТерен с площ 42 кв.м. и посстроения върху него ТРАФОПОСТ "ПРЕСЛАВ" със ЗП 42 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1116/27.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 39, парцел ХТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "УЧИЛИЩЕ" със ЗП 42 кв.м.; Построен 1992 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1117/27.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Долно Ряхово, общ. Главиница, кв. 19, парцел ХVІТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - ДОЛНО РЯХОВО 2 със ЗП 9 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1118/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница, на улично платно между осеви точки 18 и 20Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1119/28.02.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница, кв. 50, парцел ІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1120/28.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Долно Ряхово, общ. Главиница, на улично платноТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - ДОЛНО РЯХОВО 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра