Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
8/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 14, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 276 кв.м. към обект "Битовка" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
9/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 12, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 29 кв.м. към обект "Противопожарно депо" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
10/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 9, местност "Овцеферма"Свободна площ от 10519 кв.м. Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
11/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 8, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 6169 кв.м. към обект "Слънчева оранжерия" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
12/23.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 7, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 8316 кв.м. към обект "Слънчева оранжерия" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
13/24.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 6, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 5871 кв.м. към обект "Сеновал" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа