Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 132/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 210ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 613 кв.м. към обект " ПП Водоем ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 133/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 212ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1251 кв.м. към обект "ФУРАЖОМЕЛКА И СКЛАД".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 134/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 213ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 8893 кв.м. към обекти " Караулно помещение ", "Летен лагер за крави №1" и "Краварник 98 глави".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 135/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 221НЕЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ с площ 4486 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 136/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 215ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 854 кв.м. към обект "БУДКА КОЛИЕН КАНТАР 10 т.".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 137/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 218ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 3150 кв.м. към обект "КРАВАРНИК РОДИЛНО - 70 ГЛАВИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа