Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 150/09.09.1999 г.150/09.09.1999 г.гр.Дулово, общ. Дулово, кв. 36, парцел ХVІІМасивна, едноетажна сграда със застроена площ 272 кв.м., състояща се от 9 стаи, 2 коридора и сервизни помещения; изба със застроена площ 35 кв.м.; Построена 1958г.;Пристроявана 1970 г.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставен е нов АДС № 257/23.12.1999 г.
АЧДС № 151/13.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Искра, общ. Ситово, стопански двор, имот № 909Незастроен парцел с площ от 6004 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-194 /19.07.2011 г. 
АЧДС № 152/13.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Искра, общ. Ситово, стопански двор, имот № 913Прилежащ терен с площ от 2122 кв.м. към обект " Краварник".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-195/29.07.2011 г. 
АЧДС № 153/15.09.1999 г.1039/24.08.1999 г.с.Сребърна, общ. Силистра, парце №11 от масив №1Прилежащ терен с площ 1 096 кв.м. към обект " Филтър и ПРУ"нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа  обект "Филтър и ПРУ" е частна собственост
АЧДС № 154/16.09.1999 г.1039/24.08.1999 г.с.Сребърна, общ. Силистра, парце №34 от масив №1Прилежащ терен с площ 1 920 кв.м. към обект " Площадка за телета"нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа  Обект "Площадка за телета" е частна собственост
АЧДС № 155/16.09.1999 г.1035/23.08.1999 г.с.Добротица, общ. Ситово, стопански двор, кв. 93, парцел ХLІVПрилежащ терен на обект " Ясла за крави " с обща площ от 2500 кв.м. .нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-79/13.09.2012 г.