Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 156/16.09.1999 г.1035/23.08.1999 г.с.Добротица, общ. Ситово, стопански двор, кв. 93, парцел ХХХVПрилежащ терен на обект " Кошове за царевица " с обща площ от 1600 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-78/13.09.2012 г. 
АЧДС № 157/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.41, парцел ХVІІБетониран двор с площ 1 241 кв.м., свободен от застройка.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-236 /22.05.2008 г. 
АЧДС № 158/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №2Прилежащ терен на обект "Фуражомелка " с обща площ 400 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 159/16.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №3Прилежащ терен на обект "Селскостопански склад" с обща площ 1115 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 160/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.1А, парцел ІІПрилежащ терен на обект " Навес -склад " с обща площ 2 850 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-69 /18.04.2011 г. 
АЧДС № 161/16.09.1999 г.1038/24.08.1999 г.с.Черник, общ. Дулово, кв.1а, парцел ІІІПрилежащ терен на обект " Ремонтна работилница " с обща площ 2 268 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа