Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 728/25.07.2000 г.990/18.07.2000 г.с. Чернолик, стопански двор, парцел №4, кад. № 1000Терен от 7284 кв.м., върху който е изграден обект " Склад ГСМ"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 729/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.с. Окорш, общ. Дулово кв. 38, парцел VІ, пл. № 52 по РП на селото Терен от 4188 кв.м., върху който е изграден обект "Мандра"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 730/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двдор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 11, кад. №1Терен от 7604 кв.м., върху който е изграден обект "Навес, зърносушилни 1 и 2 и водоем"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 731/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 17, кад. № 1Терен от 2612 кв.м., върху който е изграден обект "Хамбар 500 т."нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 732/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 19, кад. № 1Терен от 11826 кв.м., върху който е изграден обект "Метален навес ССМ"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 733/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 110, кад. № 1Терен от 1972 кв.м., върху който е изграден обект "Метален навес ССМ"нямаМинистерство на земеделието и горите