Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1085/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив №1, парцел №12Терен с площ 3712 кв.м., прилежащ към обект "Краварник 35"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1086/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив №1, парцел №13Терен с площ 3519 кв.м., прилежащ към обект "Краварник 37"нямаМинистерство на земеделието, горите   
АЧДС № 1087/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив №1, парцел №17Терен с площ 4142 кв.м., прилежащ към обект "Краварник комбиниран"нямаМинистерство на земеделието и горите  Съставен е нов АДС № 3404/11.05.2010 г.
АЧДС № 1088/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив № 1, парцел № 18Терен с площ 3989 кв.м., прилежащ към обект "Краварник 34"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1089/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив №1, парцел №37Терен с площ 7328 кв.м., прилежащ към обект "Зърноплощадка с хамбар 500 тона"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1090/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив № 1, парцел № 38Терен с площ 677 кв.м., прилежащ към обект "Кантар"нямаМинистерство на земеделието и горите