Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 590/19.04.2000 г. № 590/19.04.2000 г.с. Долно Ряхово, кв. 16а, парцел ІІДържавен терен с площ 1458 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 331 /31.10.2001 г. 
АЧДС № 591/19.04.2000 г.№ 591/19.04.2000 г.с. Богданци, кв.23, парцел Х, пл. № 256Държавен терен с площ 1225 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 340 /05.11.2001 г. 
АЧДС № 592/19.04.2000 г. № 592/19.04.2000 г.с. Коларово, кв.5, парцел ХVДържавен терен с площ 1630 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 335 /02.11.2001 г. 
АЧДС № 593/19.04.2000 г.№ 593/19.04.2000 г.с. Коларово, кв.5, парцел ХVІДържавен терен с площ 1631 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 335 /02.11.2001 г. 
АЧДС № 594/19.04.2000 г.№ 594/19.04.2000 г.с. Черногор, кв.3, парцел VІІІ, пл. № 113Държавен терен с площ 1670 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 371 /03.12.2001 г. 
АЧДС № 595/19.04.2000 г.№ 595/19.04.2000 г.с. Черногор, кв.3, парцел VІІ, пл. № 113Държавен терен с площ 1100 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 371 /03.12.2001 г.