Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 944/26.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.11, парцел І за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 945/26.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.1, парцел за ОЖС и търговияТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КУБРАТ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 946/26.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.8, пл. №4483, парцел за ОЖСТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГРАНИЧАР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 947/26.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.6, пл. № 4282, парцел за ОЖСТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПЕТРОЛ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 948/27.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.6, пл. № 4276, парцел за ОЖСТерен с площ 72 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КАПИТАН КРЪСТЕВ " със застроена площ 72 кв.м.; Построен 1987 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 949/27.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.9, парцел ІІІ, отреден за училищеТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ТРАКИЯ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1966 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра