Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1145/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Падина, общ. Главиница, кв. 8Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ с. Падина 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1146/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Стефан Караджа, общ. Главиница, кв.29, парцел VІІТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - с. Стефан Караджа със ЗП 9 кв.м.; Построен 1992 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1147/05.03.2001 г.308/27.02.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв.33, на улично платноТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - Главиница 1 - Петър Станчев със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1148/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв.46, парцел VІІІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - ДЕТСКА ГРАДИНА Главиница със ЗП 42 кв.м.; Построен 1979 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1149/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Стефан Караджа, общ. Главиница, кв.5, парцел ХVІІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ - с. Стефан Караджа 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1150/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв.40, парцел ІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ -2 /болница/ със ЗП 6 кв.м.; Построен 1957 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра