Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 506/06.04.2000 г.№ 506/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ІІ, пл. № 11Дворно място с площ 1020 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 507/06.04.2000 г.№ 507/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.5, парцел ІІІ, пл. № 206Дворно място с площ 1050 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 508/06.04.2000 г.№ 508/06.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел ІІ, пл. № 200Дворно място с площ 960 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 509/07.04.2000 г.№ 509/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел VІІІ, пл. № 3Дворно място с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 510/07.04.2000 г.№ 510/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел Х, пл. № 8Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 511/07.04.2000 г.№ 511/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.6, парцел ХІ, пл. № 8Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.