Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2265/25.01.2005 г.№96/14.01.2005 г.Землището на с. Подлес, общ. Главиница, стопански двор, парцел №18 от масив №1, имот №001018Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 4500 кв.м. към обект " Свинарник - угояване " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2266/25.01.2005 г.№96/14.01.2005 г.Землището на с. Подлес, общ. Главиница, стопански двор, парцел №20 от масив №1, имот №001020Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 405 кв.м. към обект " Кантар " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2267/25.01.2005 г.№96/14.01.2005 г.Землището на с. Подлес, общ. Главиница, стопански двор, парцел №19 от масив №1, имот №001019Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1045 кв.м. към обект " Свинарник " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2268/27.01.2005 г.№96/14.01.2005 г.Землището на с. Подлес, общ. Главиница, стопански двор, парцел №16 от масив №1, имот №001016Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1347 кв.м. към обект " Хамбар " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2269/27.01.2005 г.№96/14.01.2005 г.Землището на с. Подлес, общ. Главиница, стопански двор, парцел №12 от масив №1, имот №001012Поземлен имот - прилежащ парцел с площ 1303 кв.м. към обект " Свинарник " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ