Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 704/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 152, парцел ІІ, пл. № 535Терен с площ 5323 кв.м., върху който е изграден обект "Краварници 7 и 8"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 705/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 154, парцел І, пл. № 535Терен с площ 2264 кв.м., върху който е изграден обект "Краварници 5 и 6"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 706/14.07.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. 143, парцел ІІ, пл.№ 332Дворно място с площ 980 кв.м. и построената в него едноетажна, паянтова къща със ЗП 115 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 707/14.07.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. 254, парцел V, пл.№ 332Дворно място с площ 590 кв.м. и построената в него полумасивна жилищна сграда със ЗП 109 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 708/14.07.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. 257, парцел І, пл.№ 495Дворно място с площ 400 кв.м. и построената в него масивна двуетажна сграда със ЗП 92 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 709/14.07.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.с. Айдемир, общ. Силистра, комплекс "Деленки", кв. 254, парцел І, пл. № 506Трафопост с пристройка - книжарница - масивна едноетажна постройка със ЗП 103 кв.м. / 40 кв.м. от трафопоста + 63 кв.м. от книжарницата /няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра