Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 330/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел № 41Прилежащ терен с площ 1357 кв.м. към обект "Ремонтна работилница кравекомплекс".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 331/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №42Прилежащ терен с площ 2791 кв.м. към обект "Хамбар и сеновал"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 332/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №47Прилежащ терен с площ 727 кв.м. към обект "Битова сграда".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 333/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел № 49Прилежащ терен с площ 25863 кв.м. към обект "Кошове за царевица"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 334/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел № 52Прилежащ терен с площ 867 кв.м. към обект "Доилна зала"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 335/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №54ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1924 кв.м. към обект "Краварник К200 1.3"нямаМинистерство на земеделието и горите