Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1235/18.05.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Ирник, община Ситово, кв.2, на осово кръстовищеТерен с площ 6 кв.м. и построеният върху него трафопост със застроена площ 6 кв.м. Построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на Търговско дружество "Електроразпределение Г.Оряховица"ЕАД, клон Силистра на осн. чл.17 а от ЗППДОбП
АЧДС № 1236/18.05.2001 г.П-32/15.01.2001 г.с. Старо село, община Тутракан, кв.50, п.XIII и XIV, пл.№547Обект "Кантон", представляващ терен от 3244 кв.м. и построените върху него: 1. Кантон-полумасивна едноетажна сграда със ЗП 56,25 кв.м., състояща се от кантонерска стая и спалня; 2. Склад-паянтова сграда със ЗП 22,5 кв.м., построени 1978 г. МРРБ, Изпълнителна агенция "Пътища", ОПУ-Силистра   
АЧДС №1238/18.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр.Тутракан, община Тутракан, кв.13, п.VIIIУрегулиран терен с площ 968 кв.м. и построените върху него: - Едноетажна масивна сграда със ЗП 206 кв.м.; Построена 1958 г. - Пристроен гараж със ЗП 25 кв.м.    Имотът е включен в капитала на Търговско дружество "Електроразпределение Г.Оряховица"ЕАД, клон Силистра на осн. чл.17 а от ЗППДОбП
АЧДС № 1237/18.05.2001 г.П-32/15.01.2001 г.землище на гр. Тутракан, местност "Баша", в имот №050159Барака - къмпинг "Антимовско ханче"-едноетажна сглобяема сграда със застроена площ 9 кв.м, построена върху държавен терен; година на построяване 1975 г. МРРБ, Изпълнителна агенция "Пътища", ОПУ-Силистра  Съставен е нов АЧДС №3668/29.07.2013 г.
АЧДС № 1239/18.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр.Тутракан, община Тутракан, извън регулацияТерен с площ 108 кв.м. и построената върху него едноетажна масивна сграда, представляваща гаражи и склад със ЗП от 108 кв.м. Построена 1972 г.    Имотът е включен в капитала на Търговско дружество "Електроразпределение Г.Оряховица"ЕАД, клон Силистра на осн. чл.17 а от ЗППДОбП
АЧДС № 1240/18.05.2001 г.П-32/15.01.2001 г.с.Зафирово, община Главиница, кв.44, п.VIII, пл.№586 " Кантон ", представляващ терен от 7800 кв.м. и построените в/у него :1. Кантон - масивна едноетажна сграда със застроена площ 105 кв.м., състояща се от две спални, кухня, дежурна стая и две антрета; 2. Стопанска сграда - масивна едноетажна със застроена площ 38 кв.м. , състояща се от три складови помещения; 3. Стопанска сграда - полумасивна едноетажна със застроена площ 13 кв.м. , състояща се от складово помещение и тоалетна, построени 1940 г.  МРРБ, Изпълнителна агенция "Пътища", ОПУ-Силистра