Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 692/04.07.2000 г.3094/12.05.2000 г.гр. Силистра, парк "Орехова гора", ДГФ, местност "Памук кулак", подотдел 56 ТХижа "Младост", построена върху терен от ДГФ, представляваща двуетажна, масивна сграда с РЗП 193.88 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Съгласно Решение № 1193/18.01.2002 г. на СОС е установено, че общ. Силистра е собственик на имота
АЧДС № 693/06.07.2000 г.240/19.06.2000 г.с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, кв. 18, парцел ХХVІІІ-101ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - едноетажна постройка от сглобяеми метални конструкции и тухлени стени със застроена площ 55 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на БТК ЕАД - София; Регионално управление "Далекосъобщения" Русе; Технологичен район "Далекосъобщения" Силистра
АЧДС № 694/10.07.2000 г.Заповед № 300/1992 г. на МФгр. Дулово, общ. Дулово, кв. 17, парцел ІІАдминистративна сграда - самостоятелно обособена идеална част от триетажна масивна постройка, изградена през 1973 год., включваща помещения от І ет. със застроена площ 37,87 кв.м. и помещения на ІІІ ет. със застроена площ 163,68 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 100 /21.02.2001 г. 
АЧДС № 695/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №1, гр. Алфатар, кв. 139, парцел І, пл. № 1058Терен от 864 кв.м. , върху който е изграден обект " Караулно и приемателен пункт"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 696/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 149, парцел І, пл. № 535Терен с площ 10032 кв.м., върху който е изграден обект "Краварници І и ІІнямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 697/13.07.2000 г.1358/28.10.1999 г.стопански двор №2, гр. Алфатар, кв. 151, парцел ІІ, пл. № 535Терен с площ 3949 кв.м., върху който е изграден обект "Сухостойно"нямаМинистерство на земеделието и горите