Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1181/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104007Терен с площ 540 кв.м., прилежащ към обект "Административна сграда"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1182/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104009Терен с площ 1672 кв.м., прилежащ към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1183/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104010Свободен терен с площ 2925 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1184/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104011Терен с площ 1146 кв.м., прилежащ към обект "Работилница - склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1185/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104015Терен с площ 1958 кв.м., прилежащ към обект "Кантар"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1186/30.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, Стопански двор, имот № 104019Терен с площ 4646 кв.м., прилежащ към обект "Зърносушилня"нямаМинистерство на земеделието и горите