Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2270/27.01.2005 г.№108/17.01.2005 г.Землището на с. Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, местн. " До селото ", имот №054026. Имотът е образуван от имот №050012Поземлен имот с площ 9872 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2271/27.01.2005 г.№108/17.01.2005 г.Землището на с. Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, местн. " До селото ", имот №054025. Имотът е образуван от имот №050012Поземлен имот с площ 8017 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2272/27.01.2005 г.№108/17.01.2005 г.Землището на с. Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, местн. " До селото ", имот №054022. Имотът е образуван от имот №050012Поземлен имот с площ 15085 кв.м. от стопански двор, представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2273/27.01.2005 г.№108/17.01.2005 г.Землището на с. Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, местн. " До селото ", имот №054028. Имотът е образуван от имот №050012Поземлен имот с площ 3490 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2274/27.01.2005 г.№108/17.01.2005 г.Землището на с. Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, местн. " До селото ", имот №054024. Имотът е образуван от имот №050012Поземлен имот с площ 10572 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2275/27.01.2005 г.№108/17.01.2005 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Чатал Ашлама ", стопански двор, имот №130006Поземлен имот с площ 2299 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ