Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 192/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №32Незастроен парцел с площ 1 240 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 193/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №33Незастроен парцел с площ 7 547 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 194/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №36Незастроен парцел с площ 1 147 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 195/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №37Асфалтова площадка с площ 212 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-481 /28.11.2007 г. 
АЧДС № 196/17.09.1999 г.1018/18.08.1999 г.с.Преславци, общ. Тутракан, стопански двор, масив №3, парцел №1Прилежащ терен на обект " Сушилни тютюн " с обща площ 16 043 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 197/17.09.1999 г.1034/23.08.1999 г.с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ" в землището на селото - извън регулация, кад. № 120045Прилежащ терен на обект "Селскостопански склад" с обща площ 4416 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /21.05.2000 г. на Стойко Николов