Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 969/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 115Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КАРО " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 970/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 47Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 971/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 31Терен с площ 70 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГЕРЕНА " със застроена площ 70 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 972/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 43, ул. "Зелен синур"Терен с площ 12 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПРОХОДНА КУЛА " със застроена площ 12 кв.м.; Построен 1975 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 973/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 44Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 2 със застроена площ 6кв.м.; Построен 1965 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 974/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Айдемир - Деленките, общ. Силистра, кв. 90Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " Детска градина " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра