Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1663/27.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 8, вх. Б, ет. 3, ап. 23Апартамент № 23 в жилищен блок " Стара планина " №8, вх. Б, ет. 3 със застроена площ 43,40 кв.м., изба №8 с полезна площ 4,53 кв.м.; Таванска стая № 23 с полезна площ 7,90 кв.м.; ид.част от общите части и 2,38 % в размер на 4,86 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1664/27.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 8, вх. Б, ет. 4, ап. 26Апартамент № 26 в жилищен блок " Стара планина " №8, вх. Б, ет. 4 със застроена площ 43,40 кв.м., изба №15 с полезна площ 4,83 кв.м.; Таванска стая № 15 с полезна площ 7,87 кв.м.; ид.част от общите части и 2,37 % в размер на 4,84 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1665/27.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 8, вх. Б, ет. 5, ап. 29Апартамент № 29 в жилищен блок " Стара планина " №8, вх. Б, ет. 5 със застроена площ 43,40 кв.м., изба №6 с полезна площ 4,79 кв.м.; Таванска стая № 14 с полезна площ 8,24 кв.м.; ид.част от общите части и 2,25 % в размер на 4,60 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1666/28.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 9, вх. Б, ет. 5, ап. 28Апартамент № 28 в жилищен блок " Стара планина " №9, вх. Б, ет. 5 със застроена площ 66,14 кв.м., изба №9 с полезна площ 4,83 кв.м.; Таванска стая № 6 с полезна площ 8,00 кв.м.; ид.част от общите части и 3,20 % в размер на 6,54 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1667/28.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 13, вх. Б, ет. 2Апартамент № 20 в жилищен блок " Стара планина " №13, вх. Б, ет. 2 със застроена площ 43,40 кв.м., изба №8 с полезна площ 4,47 кв.м.; Таванска стая № 15 с полезна площ 7,87 кв.м.; ид.част от общите части и 2,40 % в размер на 4,91 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1668/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102005 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 1 206 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Силажовместилище " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-250/17.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Булдекс " ООД.