Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2217/03.01.2005 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Главан, общ. Силистра, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №091006. Имотът е образуван от имот №023003 Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към обект " Хамбар " с площ 1247 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2218/03.01.2005 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Косара, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Тутракан Ариаду ", имот №000006Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 20538 кв.м. към обекти " Ремонтна работилница ", " Хангар " и " Сграда с друго предназначение ", собственост на юридическо лице Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2219/03.01.2005 г.№1372/10.12.2004 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Акар гьол ", имот №104102Поземлен имот, представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка с площ 4376 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2220/03.01.2005 г.№1336/01.12.2004 г.Землището на с. Полковник Таслаково, общ. Дулово, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №060007. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 1724 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2221/03.01.2005 г.№1336/01.12.2004 г.Землището на с. Полковник Таслаково, общ. Дулово, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №060008. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 2008 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2222/03.01.2005 г.№1336/01.12.2004 г.Землището на с. Полковник Таслаково, общ. Дулово, стопански двор, местност " Стопански двор ", имот №060015. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 351 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ