Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1338/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Раздел, общ. Дулово, местност "Кору Аркасъ", имот № 000172Терен / поземлен имот / с площ 1956 кв.м., върху който е разположен обект " ГСМ" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1339/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Раздел, общ. Дулово, местност "Кору Аркасъ", имот № 090011Терен / поземлен имот / с площ 111 кв.м., върху който е разположен обект " Портиерна" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1340/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Раздел, общ. Дулово, местност "Кору Аркасъ", имот № 090012Терен / поземлен имот / с площ 2486 кв.м., върху който е разположен обект " Краварник" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1341/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Раздел, общ. Дулово, местност "Кору Аркасъ", имот № 090119Терен / поземлен имот / с площ 2685 кв.м., върху който е разположен обект " Стая за фуражомелка" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1342/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Средище, общ. Кайнарджа, имот № 201046Стопански двор - терен / поземлен имот / с площ 12804 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1342/21.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г. с. Паисиево, общ. Дулово, стопански двор, кв.8, парцел XIIIТерен / поземлен имот / с площ 1560 кв.м., върху който е разположен обект " Млекопункт" Министъра на земеделието и горите