Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 614/26.04.2000 г.№ 555/24.04.2000 г.с. Вeтрен, общ. Силистра - стопански двор, местност "Калунджа", масив 34, парцел 15Водоем с площ 3129 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 221 /07.09.2000 г. 
АЧДС № 615/27.04.2000 г.№ 555/24.04.2000 г.с. Вeтрен, общ. Силистра - стопански двор, местност "Калунджа", масив 34, парцел 16Водоем с площ 1290 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 221 /07.09.2000 г. 
АЧДС № 616/02.05.2000 г.151/19.04.2000 г.гр. Силистра, ул."Москва" 2а, кв.1, парцел VІ, пл. № 169Административна сграда - двуетажна полумасивна, състояща се от 5 канцеларии, 2 складови помещения, лятно кино със ЗП 265 кв.м.нямаПредаден безвъзмездно на ДП "Кинефикация", чийто наследник е "Силистра флм" ЕООД - в ликвидация   
АЧДС № 617/02.05.2000 г.151/19.04.2000 г.гр. Силистра, площад "Свобода", кв.1, парцел VІІІ, пл. № 779Кино "Доростол" - обособена част от масивна двуетажна сграда, представляваща Образцово Народно Читалище "Доростол"нямаПредаден безвъзмездно на ДП "Кинефикация", чийто наследник е "Силистра флм" ЕООД - в ликвидация   
АЧДС № 618/02.05.2000 г.№ 618/02.05.2000 г.с. Ситово, кв. 39, парцел ІVНезастроен парцел с площ 2250 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № ДС-352-РД /15.06.2004 г. 
АЧДС № 619/09.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землието на с. Цар Асен, отдел 168 "а" по плана на техн. участък "Каракуз"обект "Стопански двор - Каракуз", включващ 8 броя сградиняма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра