Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 542/10.04.2000 г.№ 542/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел ІХ, пл. № 53Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 543/10.04.2000 г. № 543/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел Х, пл. № 53Дворно място с площ 1170 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 544/10.04.2000 г.№ 544/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел ХХ, пл. № 43Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 545/10.04.2000 г.№ 545/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел ХХІ, пл. № 43Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 546/10.04.2000 г.№ 546/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел ХVІ, пл. № 61Дворно място с площ 1080 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 547/10.04.2000 г.№ 547/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел VІІ, пл. № 219Дворно място с площ 977 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.