Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2049/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115007Поземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница " в стопански двор, с площ 6304 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2050/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115079Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Кантар " в стопански двор, с площ 715 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2051/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115078Поземлен имот с площ 4158 кв.м., представляващ свободен парцел в стопански двор. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2052/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115009Поземлен имот с площ 2117 кв.м., представляващ свободен терен в стопански двор. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2053/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120008 / образуван от имот № 000192 /Поземлен имот - прилежащ терен към " Краварник " в стопански двор, с площ 3180 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2054/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120004 / образуван от имот № 000192 /Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Краварник " от стопански двор, с площ 6264 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-161/09.05.2007 г. на Областен управител на Обл. Силистра.