Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 120/09.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 3ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2115 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан 
АЧДС № 121/09.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 2ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1979 кв.м. към обект "ТЕЛЧАРНИК".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан 
АЧДС № 122/09.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 1ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1944 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан с МС /18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан 
АЧДС № 123/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 21Прилежащ терен с обща площ 5923 кв.м. към обект "Метален навес и асфалтова площадка за торове"нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 124/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 22ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1878 кв.м. към обект " фуражомелка - личен сектор ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 125/09.08.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 23ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2522 кв.м. към обект " СГРАДА - ЦЕХ ПИРОГРАФИЯ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа