Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 566/11.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №9, масив №2Прилежащ терен на обект " Сушилни тютюн " с обща площ 7720 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 567/11.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №10, масив №2Прилежащ терен на обект " Сушилни тютюн " с обща площ 7524 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 568/11.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №18, масив №2Прилежащ терен от 7337 кв.м. към обект "Кравеферма"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 569/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №20, масив №2Прилежащ терен с площ 1779 кв.м. към обект " Родилно ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 570/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №22, масив №2Прилежащ терен с площ 6967 кв.м. към обект " Кравеферма ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 571/17.04.2000 г.№ 400/23.03.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №29, масив №2Прилежащ терен на обект "Зърносушилня " с обща площ 4594 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите