Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 818/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №77, кв.1Прилежащ терен към обект "Краварник сухостойни 71" с площ 2028 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 819/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №78, кв.1Прилежащ терен към обект "Родилно 70" с площ 1976 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 820/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №79, кв.1Прилежащ терен към обект "Краварник 73" с площ 3096 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 821/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №80, кв.1Прилежащ терен към обект "Краварник 72" с площ 2755 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г. 
АЧДС № 822/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №81, кв.1Прилежащ терен към "Открит склад за фураж 1" с площ 3055 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 823/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №82, кв.1Прилежащ терен към "Открит склад за фураж 2" с площ 3123 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите