Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 650/30.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 517Прилежащ терен към силажни ями с площ 6 803 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 651/30.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 518ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 1779 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 652/31.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 519ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 2385 кв.м. към обект " ТЕЛЧАРНИК ".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 653/31.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 520СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 19690 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 654/31.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 521Прилежащ терен с площ 1500 кв.м. към обект "Фуражомелка"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 655/31.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 522Прилежащ терен с площ 677 кв.м. към обект "Филтър"нямаМинистерство на земеделието и горите