Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 830/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 89, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/7" с площ 2642 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 831/25.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 90, кв.1Прилежащ терен към "Летен двор 75/8" с площ 2432 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 832/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 95, кв.1Прилежащ терен към "Стар обор 5" с площ 2028 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горитеДоговор за продажба, вх. рег. № 9585, том ХХІ, стр. 234, вписан на 12.02.2000 г.Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-8/06.02.2013 г. 
АЧДС № 833/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 96, кв.1Прилежащ терен с площ 1963 кв.м. към обект "Стар обор 4".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 834/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 106, кв.1Прилежащ терен към "Силажовместилище 98/1" с площ 4094 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 835/28.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел № 107, кв.1Прилежащ терен към "Силажовместилище 98/2" с площ 4035 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите